• داده ها

  • داده ها

  • داده ها

  • داده ها

Loading

گروه شرکت های پرورش داده ها

اطلاعات پایه

گروه شرکت های پرورش داده ها

  • کامپیوتر

امنیت:
Email Downloader
Endpoint Security
سامانه حراست الکترونیک
سرور متمرکز آنتی ویروس
محصول بومی Sand-Box

مدیریت روابط با مشتریان:
سامانه پلوتون

آنتی ویروس:
آنتی ویروس های Quick Heal

پایگاه داده:
هوش تجاری
خدمات پرورش داده ها:
شبکه و ارتباطات
مرکز داده ها
دوره های آموزشی

خدمات میعاد شرق:
مدیریت استراتژیک و سیاستگذاری
مشاوره فناوری اطلاعات
مدیریت امنیت اطلاعات

خدمات نداگستر صبا:
اینترنت پرسرعت صبانت

میرزای شیرازی شمالی، کوچه شهدا، پلاک 25

http://www.dp.co.ir

مالکیت

۱ شهریور ۱۳۶۷